HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
Produkcja samolotów i szybowców


 

1923-1932
1935-1936
1937
1938
1939
Wykaz prototypów

     
Numer
fabryczny
Typ
samolotu
Silnik
Numer silnika
Rejestracja
Numer wpisu
Data wpisu
Data skreœlenia
Uwagi
1933
62
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-ATL
331
23.07.35
...
prototyp
63
RWD-8
Cirrus Hermes II
...
SP-AKN
201
20.05.33
...
seria informacyjna
Podolak
64
RWD-8
Cirrus Hermes II
...
SP-ALB
214
31.08.33
...
seria informacyjna
65
RWD-8
Gipsy III
...
SP-ALD
215
31.08.33
20.07.37
seria informacyjna
Genera³ Popowicz
66
RWD-8
Walter Junior
...
SP-ALO
231
21.03.34
...
seria informacyjna
67
RWD-5 bis
...
...
SP-AJU
195
26.04.33
--
oblot 28.03.33
119
RWD-13
Walter Major 4
...
SP-ATF
395
16.12.35
...
 
120
RWD-13
Walter Major 4
...
SP-ATG
396
16.12.35
...
 
121
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-AYE
483
05.05.36
...
122
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-AYF
484
05.05.36
...
Podoficer 4
123
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-AYG
485
05.05.36
...
 
124
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-AYH
486
05.05.36
...
Podoficer 1
125
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-AYJ
487
05.05.36
...
Podoficer 2
126
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-AYK
488
05.05.36
...
Podoficer 3
127
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-AYL
489
05.05.36
...
Podoficer 5
128
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-AYM
490
05.05.36
...
 
129
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-ZHP
491
05.05.36
...
Dar Pasty
130
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-AYO
492
05.05.36
...
Podoficer 7
131
RWD-13
Walter Major 4
19034
SP-ATH
480
05.05.36
...
 
132
RWD-13
Walter Major 4
...
SP-ATJ
481
05.05.36
01.07.36
Wiarus
1934
133
RWD-13
Walter Major 4
19036
SP-ATK
482
05.05.36
...
 
134
RWD-16
Walter Mikron I
...
SP-AXY
...
38
...
Osa
prototyp
135
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-BCA
501
28.07.36
...
Stach
136
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-BCB
496
30.05.36
...
 
137
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-BCC
500
28.07.36
...
 
138
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-BCD
512
05.09.36
...
 
139
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-BCE
513
08.09.36
18.02.37
 
140
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-BCF
514
10.09.36
...
Kolejarz Warszawski
141
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-BCG
518
09.10.36
18.02.37
Chrobry II
142
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-BCH
519
09.10.36
18.02.37
Chrobry I
143
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-BCJ
520
09.10.36
18.02.37
Chrobry III
144
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-BCK
523
05.11.36
...
Chrobry IV
145
RWD-14/II
G-1620 A Mors
...
--
--
--
--
prototyp
146
RWD-13
Walter Major 4
...
SP-BFA
521
24.10.36
...
Skarbowiec
£ódŸ
147
RWD-13
Walter Major 4
...
SP-BJN
516
06.10.36
...
 
148
RWD-13
Walter Major 4
19035
SP-ATJ
517
03.10.36
...
 
149
RWD-13
Gipsy Major
8684 / H-2
SP-BGL
--
--
--
 
150
RWD-13
Gipsy Major
8650 / H-6
SP-BEU
--
--
--
 
151
RWD-13
Gipsy Major
8682 / H-4
SP-BEW
--
--
--
 
152
RWD-13
Gipsy Major
8683 / H-3
SP-BEX
--
--
--
 
153
RWD-13
Gipsy Major
8651 / H-5
SP-BEY
--
--
--
 
154
RWD-13
Walter Major 4
...
SP-BFB
551
02.12.36
...
 
155
RWD-13
Gipsy Major
8763 / H-7
SP-BFD
--
--
--
 
156
RWD-13
Gipsy Major
8955 / DWL-16
SP-BFC
554
16.01.37
...
 
157
RWD-13
Gipsy Major
8743 / DWL-1
SP-BFD
560
02.37
...
 
158

RWD-13

Gipsy Major
8772 / DWL-3
SP-BEZ
...
37
...
 
159
RWD-13
Gipsy Major
8773 / DWL-2
SP-BFE
555
16.01.37
...
 
160
RWD-13
Gipsy Major
8925 / DWL-5
SP-BFG
558
22.02.37
...
Galkar I
161
RWD-13
Gipsy Major
8927 / DWL-7
SP-BFF
557
22.02.37
05.38
Galkar II
162
RWD-13
Gipsy Major
8926 / DWL-6
SP-BFH
559
22.02.37
...
Galkar III
163
RWD-13
Gipsy Major
8924 / DWL-4
SP-BFJ
610
03.37
...
Roseanne
164
RWD-13
Gipsy Major
8748 / DWL-9
SP-BFK
556
03.02.37
...
LOPP Dziennikarzom Polskim

  
1923-1932
1935-1936
1937
1938
1939
Wykaz prototypów

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003 - 2014, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.