Andrzej
ANCZUTIN
  

Antoni
BIEŃ
  

Kazimierz
CHORZEWSKI
  

Tadeusz
CHYLIŃSKI

Antoni
CIEŃSKI
  

Władysław
CZARNECKI
  

Jerzy
DRZEWIECKI
  

Leszek
DULĘBA
 

Jan
GAŁAJ
 

Tadeusz
GAŁAJ
 

Jan
IDKOWSKI
 

Jan
GĘBICKI
 

Antoni
KOCJAN
 

Stefan
LACHKY
 

Eugenia
LIROWA
  

Aleksander
ONOSZKO
  

Eugeniusz
PRZYSIECKI
 

Stanisław
ROGALSKI
  

Jerzy
WĘDRYCHOWSKI
 

Stanisław
WIGURA
  

Bronisław
ŻURAKOWSKI