Pracownicy D.W.L. przed wejściem głównym do Warsztatów - fotografia wykonana podzczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej osiągnięcia sportowe Franciszka Żwirki, Stanisława Wigury, Jerzego Bajana i Stanisława Skarżyńskiego