Jan GÊBICKI

Forotgrafia Jana Gêbickiego wykonana w sierpniu 1940 roku.

 

(zdjêcie ze zbiorów Janusza Gêbickiego)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2015, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.