HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
in¿. Leszek DULÊBA

Drugi prototyp samolotu szkolno-akrobacyjnego CSS-11 konstrukcji in¿. Leszka Dulêby.
 

(zdjêcie z ksi¹¿ki "Wytwórnia Sprzêtu Komunkacyjnego PZL Warszawa-Okêcie")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.