HISTORIA DOŚWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
Władysław CZARNECKI


1909-1945 - robotnik

 

Władysław Czarnecki urodził się 31 stycznia 1909 roku w Warszawie. W roku 1925 odbył służbę wojskową. Trzy lata później ożenił się ze Stanisławą Buzak. Małżeństwo zamieszkało w domu rodzinnym w Raszynie przy Alei Krakowskiej 57. Ich dom posiadał jedną osiemnastometrową izbę. W roku 1933 państwu Czarneckim urodził się syn Zenon. W roku 1936 przyszło na świat drugie dziecko - córka Krystyna.

W drugiej połowie lat trzydziestych Władysław Czarnecki był zatrudniony w Doświadczalnych Warsztatach Lotniczych jako robotnik. W sierpniu 1937 roku brał udział w uroczystości związanej z wyprodukowaniem przez fabrykę dwusetnego samolotu, którym był RWD-8 o znakach rejestracyjnych SP-BKW. Samolot ten otrzymał z tej okazji nazwę "Nasza 200".

We wrześniu 1939 roku Władysław Czarnecki walczył w obronie przeciwlotniczej jako kanonier. W wyniku działań wojennych stał się jeńcem Stalagu IV, skąd został zwolniony 19 września 1940 roku.

Rodzina Czarneckich spędziła okres okupacji w Raszynie. Żona Władysława razem z dziećmi handlowała w owym czasie warzywami i pieczywem. W ten sposób udało się szczęśliwie dotrwać do końca wojny. Władysławowi Czarneckiemu nie było jednak dane długo nacieszyć się wolnością, gdyż zginął tragicznie 16 marca 1945 roku. Pochowany został na Cmentarzu parafialnym w Raszynie.

 

 

 

Teksty i opracowanie: (c) 2015, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.

Zdjęcie Władysława Czarneckiego pochodzi ze zbiorów Krystyny Jankowskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie i zostało zamieszczone na zasadach licencji Creative Commons (CC-BY-NC-SA).