in¿. Tadeusz CHYLIÑSKI

Gimnazjum w Milanówku w roku 1922. Tadeusz Chyliñski w drugim rzêdzie od frontu, w golfie.

 

(zdjêcie ze zbiorów Rafa³a Chyliñskiego)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2010, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.