in¿. Tadeusz CHYLIÑSKI

Gimnazjum Ludwika Lorentza przy ulicy Brackiej 18 w Warszawie. Zdjêcie wykonane w roku 1929. Tadeusz Chyliñski w drugim rzêdzie od koñca, pierwszy z lewej.

 

(zdjêcie ze zbiorów Rafa³a Chyliñskiego)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2010, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.