in¿. Tadeusz CHYLIÑSKI

Tadeusz Chyliñski w mieszkaniu swoich rodziców przy al. Jerozolimskich 99. Pod tym adresem przysz³y konstruktor mieszka³ w latach 1926 - 1937.

 

(zdjêcie ze zbiorów Rafa³a Chyliñskiego)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2010, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.