in¿. Tadeusz CHYLIÑSKI

Tadeusz Chyliñski w okresie studiów na Politechnice Warszawskiej.

 

(zdjêcie ze zbiorów Rafa³a Chyliñskiego)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2010, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.