W dniu 13 maja 2015 roku o godzinie 1300 przy wejściu głównym do Gmachu
Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ulicy Koszykowej 75,
zwanego dawniej Nową Kreślarnią, odbyła się uroczystść odsłonięcia tablicy
pamiątkowej poświęconej inżynierom Stanisławowi Rogalskiemu,
Stanisławowi Wigurze, Jerzemu Drzewieckiemu oraz pilotowi Franciszkowi Żwirce.

 

 

Samoloty RWD, produkowane w okresie międzywojennym przez Doświadczalne Warszaty Lotnicze były (i chyba nadal są) nabardziej znanymi polskimi samolotami na świecie. Mimo to historia Warsztatów nie doczekała się do tej pory rzetelnego opracowania, ponieważ jedyna podejmująca całościowo ten temat książka ("Samoloty RWD" - Andrzeja Glassa i Leszka Dulęby) ukazała się dwadzieścia lat temu i siłą rzeczy nie uwzględnia wielu nowych materiałów i opracowań.

Stanisław Wigura, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Jerzy Wędrychowski oraz ich współpracownicy nie mogą zostać zapomnieni. Celem niniejszej witryny jest więc przypomnienie ich działalności, ich lotniczego dorobku, oraz możliwie jak najwierniejsze odtworzenie historii Doświadczalnych Warszatów Lotniczych.

Za wszelką okazaną pomoc oraz udostępnienie wielu źródłowych materiałów autor pragnie bardzo serdecznie podziękować następującym osobom: Rafałowi Chylińskiemu, Januszowi Gębickiemu, Piotrowi Gołdynowi, Łukaszowi Jaśkiewiczowi, Sławomirowi Kunderze, Romanowi Postkowi, Dariuszowi Solarzowi, Piotrowi Woźniakowi, Wojciechowi Zmyślonemu oraz Krzysztofowi Żurakowskiemu. Special thanks to Mike Gebicki.
   

Długo oczekiwana monografia najpopularniejszego polskiego samolotu turystycznego okresu międzywojennego - RWD-13. Autorzy publikacji szczegółowo odtworzyli dzieje przedwojenne, wojenne oraz powojenne konstrukcji, w Polsce i za granicą.

RWD-13 powstał w latach 1934-1935. Był on rozwinięciem challenge'owych RWD-6 i RWD-9 na których sportowe zwycięstwa odnieśli Franciszek Żwirko ze Stanisławem Wigurą (1932) i Jerzy Bajan z Gustawem Pokrzywką (1934).

Samolotów RWD-13 zbudowano około 90 sztuk. Były użytkowane w 12 krajach, w tym w 10 w lotnictwie wojskowym. Warto wspomnieć, iż jeden egzemplarz RWD-13 znajduje się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, drugi zaś, latający, w Museu Asas de um Sonho w Itu k. Sao Paulo w Brazylii.

Książka liczy 116 stron, w tym 16 z sylwetkami barwnymi. Zawiera ponad 200 czarno-białych (w większości nie publikowanych) fotografii. Oprawa miękka, papier kredowy, format A4.

Książkę można nabyć w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Cena: 40 zł.


W związku z częstymi przypadkami nielegalnego kopiowania zamieszczonych na naszej stronie zdjęć, zmuszeni jesteśmy opieczętować je widocznym symbolem źródła pochodzenia.

Numerous cases of illegal copying and distribution of pictures presented on our website necessitated the use of watermarking revealing their source.

Suite aux nombreux cas de copie illégale de photos présentées sur notre site, nous sommes contraints de les marquer d'un filigrane indiquant leur origine

 

Nowości na stronie:

15.07.2018: Dodanie zdjęcia i uzupełnienie biografii Stefana Lachkiego

14.07.2018: Uzupełnienie informacji o RWD-16 bis

04.07.2018: Uzupełnienie informacji o RWD-13

 
 
Airshow Pictures and Aviation Photography by Adam Wiktor Kamela
 
 

 

 

Bibliografia:

praca zbiorowa - Piętnastolecie LOPP, wydanie specjalne, Zarząd Główny LOPP, Warszawa 1938
praca zbiorowa - Warszawa we wrześniu 1939 roku - Obrona i życie codzienne, wydanie I, Rytm, Warszawa 2004
Berkowicz Magdalena - Stefania Wojtulanis-Karpińska "Aviomama", wydanie I, ZP Grupa, Warszawa 2009
Chorzewski Kazimierz - Z dawnych lotów, wydanie I, MON, Warszawa 1975
Cynk Jerzy B. - Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, wydanie I, AJ Press, Gdańsk 2000
Damsz Jerzy - Lwowskie Puchacze - wspomnienia lotnika, wydanie I, Znak, Kraków 1989
Dulęba Leszek, Glass Andrzej - Samoloty RWD, wydanie I, WKiŁ, Warszawa 1983
Glass Andrzej, Chwałczyk Tadeusz - Samoloty PWS, wydanie I, WKiŁ, Warszawa 1990
Glass Andrzej - Wrześniowe straty, wydanie I, Mirage, Warszawa 2001
Glass Andrzej - Antoni Kocjan szybowce i walka z bronią "V", wydanie I, MLP, Kraków 2002
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom I, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2004
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom II, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2007
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom III, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2008
Glass Andrzej, Tomasz J. Kopański - Polskie konstrukcje lotnicze - tom IV cz. 1, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2009
Glass Andrzej, Tomasz J. Kopański - Polskie konstrukcje lotnicze - tom IV cz. 2, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2011
Glass Andrzej, Woźniak Piotr - Samolot turystyczny RWD-13, wydanie I, MLP, Kraków 2004
Gretzyngier Robert, Matusiak Wojtek, Wójcik Waldemar, Zieliński Józef - Ku czci poległych lotników 1939 - 1945, wydanie I, Altair, Warszawa 2006
Janczak Andrzej R. - Przez ciemnię nocy, wydanie I, Redakcja Przeglądu WLiOP, Poznań 1997
Jędrzejewski Jerzy - Polscy piloci doświadczalni, wydanie I, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2014
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom I, wydanie I, VEDA, Warszawa 1996
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom II, wydanie I, VEDA, Warszawa 1997
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom IV, wydanie I, VEDA, Warszawa 1999
Kędzierski Janusz - Z kabiny obserwatora, wydanie II, MON, Watszawa 1975
Kochanowski Marek - Historia Aeroklubu Gdańskiego, wydanie I, Gdańsk 1999
Krzyżan Marian - Międzynarodowe turnieje lotnicze 1929 - 1934, wydanie I, WKiŁ, Warszawa 1988
Łozińscy Maja i Jan - Sport lotniczy w przedwojennej Polsce, wydanie I, Tenten, Warszawa 1994
Malak Edward - Prototypy samolotów bojowych, Polska 1936-1939, wydanie I, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1990
Meisner Janusz - Żwirko i Wigura, wydanie II, Iskry, Warszawa 1965
Morgała Andrzej - Samoloty wojskowe w Polsce 1924 - 1939, wydanie I, Bellona, Warszawa 2003
Olejko Andrzej - Szybowce nad Bieszczadami, wydanie I, Bosz, Lesko 1998
Onoszko Aleksander - Mimo wszystko latać, wydanie I, Altair, Warszawa 1993
Prauss Stanisław - Z Zakopanego do Staglane, wydanie I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996
Rychter Witold - Skrzydlate wspomnienia, wydanie I, WKŁ, Warszawa 1980
Schier Wacław - Challenge sukces RWD, wydanie I, Altair, Warszawa 2000
Solak Bolesław Jan - Joga słońca, wydanie I, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1994
Sołtyk Tadeusz - Dwa żywioły, dwie pasje, wydanie I, Altair, Warszawa 2000
Sołtyk Tadeusz - Błędy i doświadczenia w konstrukcjach lotniczych, wydanie I, WKiŁ, Warszawa 1986
Subotkin Wacław - Z kart historii polskiego lotnictwa, wydanie I, KAW, Szczecin 1985
Zieleziński Józef - Wszystko już było ..., wydanie I, Przegląd Lotniczy / Aviation Revue, Warszawa 2003
Żwirko Henryk - Zwycięzca turnieju, wydanie I, Echo, Warszawa 2002