Nowa Kreœlarnia - Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej

 

 

(zdjêcie Robert Gujski)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2015, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.