W dniu 13 maja 2015 roku o godzinie 1300 przy wejściu głównym do Gmachu
Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ulicy Koszykowej 75,
zwanego dawniej Nową Kreślarnią, odbyła się uroczystść odsłonięcia tablicy
pamiątkowej poświęconej inżynierom Stanisławowi Rogalskiemu,
Stanisławowi Wigurze, Jerzemu Drzewieckiemu oraz pilotowi Franciszkowi Żwirce.

 

 

Samoloty RWD, produkowane w okresie międzywojennym przez Doświadczalne Warszaty Lotnicze były (i chyba nadal są) nabardziej znanymi polskimi samolotami na świecie. Mimo to historia Warsztatów nie doczekała się do tej pory rzetelnego opracowania, ponieważ jedyna podejmująca całościowo ten temat książka ("Samoloty RWD" - Andrzeja Glassa i Leszka Dulęby) ukazała się dwadzieścia lat temu i siłą rzeczy nie uwzględnia wielu nowych materiałów i opracowań.

Stanisław Wigura, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Jerzy Wędrychowski oraz ich współpracownicy nie mogą zostać zapomnieni. Celem niniejszej witryny jest więc przypomnienie ich działalności, ich lotniczego dorobku, oraz możliwie jak najwierniejsze odtworzenie historii Doświadczalnych Warszatów Lotniczych.

Za wszelką okazaną pomoc oraz udostępnienie wielu źródłowych materiałów autor pragnie bardzo serdecznie podziękować następującym osobom: Rafałowi Chylińskiemu, Januszowi Gębickiemu, Piotrowi Gołdynowi, Łukaszowi Jaśkiewiczowi, Sławomirowi Kunderze, Romanowi Postkowi, Dariuszowi Solarzowi, Piotrowi Woźniakowi, Wojciechowi Zmyślonemu oraz Krzysztofowi Żurakowskiemu. Special thanks to Mike Gebicki.
   

Długo oczekiwana monografia najpopularniejszego polskiego samolotu turystycznego okresu międzywojennego - RWD-13. Autorzy publikacji szczegółowo odtworzyli dzieje przedwojenne, wojenne oraz powojenne konstrukcji, w Polsce i za granicą.

RWD-13 powstał w latach 1934-1935. Był on rozwinięciem challenge'owych RWD-6 i RWD-9 na których sportowe zwycięstwa odnieśli Franciszek Żwirko ze Stanisławem Wigurą (1932) i Jerzy Bajan z Gustawem Pokrzywką (1934).

Samolotów RWD-13 zbudowano około 90 sztuk. Były użytkowane w 12 krajach, w tym w 10 w lotnictwie wojskowym. Warto wspomnieć, iż jeden egzemplarz RWD-13 znajduje się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, drugi zaś, latający, w Museu Asas de um Sonho w Itu k. Sao Paulo w Brazylii.

Książka liczy 116 stron, w tym 16 z sylwetkami barwnymi. Zawiera ponad 200 czarno-białych (w większości nie publikowanych) fotografii. Oprawa miękka, papier kredowy, format A4.

Książkę można nabyć w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Cena: 40 zł.


W związku z częstymi przypadkami nielegalnego kopiowania zamieszczonych na naszej stronie zdjęć, zmuszeni jesteśmy opieczętować je widocznym symbolem źródła pochodzenia.

Numerous cases of illegal copying and distribution of pictures presented on our website necessitated the use of watermarking revealing their source.

Suite aux nombreux cas de copie illégale de photos présentées sur notre site, nous sommes contraints de les marquer d'un filigrane indiquant leur origine.Nowości na stronie:

15.07.2018: Dodanie zdjęcia i uzupełnienie biografii Stefana Lachkiego

14.07.2018: Uzupełnienie informacji o RWD-16 bis

04.07.2018: Uzupełnienie informacji o RWD-13

 
 
Airshow Pictures and Aviation Photography by Adam Wiktor Kamela
 

rwd-dwl.net certifié de qualité par DNSLookUp